Naše projekty

Naše projekty

PŘÍSTAV 7

Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory Přístav 7 je společným projektem NF Agora 7 a Elpidy.

Bohatá nabídka kurzů, přednášek, kulturního programu a poraden pro generaci 55+. Kurzové za symbolické ceny či zcela zdarma. Každý si může najít, co ho baví, vyzkoušet něco nového a potkat mezi svými vrstevníky nové přátele. Programovou náplň zajišťuje Elpida, která již od roku 2002 pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Přístav 7 kotví na adrese Jankovcova 8b v Praze 7.

Realizace je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7.


Dobrovolnický program Přístavu 7

Skupina aktivních seniorů v Česku se rozrůstá a je mezi nimi stále více těch, kteří chtějí nejen předávat své zkušenosti, ale také se dál rozvíjet a učit novému.

Proto se Elpida a NF Agora 7 rozhodly v holešovickém Přístavu 7 spustit dobrovolnický program 55+, do kterého se může zapojit kdokoli. Kontaktujte Marii Dvořákovou: marie.dvorakova@elpida.cz nebo 773 332 301

Mezi oblíbené dobrovolnické aktivity patří předávání zkušeností a sdílení osobních příběhů na základních školách, pomoc s domácími úkoly, hraní deskových her a čtení s dětmi na základních školách, čtení pohádek dětem v mateřských školách, mezigenerační tvoření s hendikepovanými dětmi, trávení volného času s klienty organizací pomáhajících osamělým seniorům a roznos letáků a pomoc při přípravě různých akcí.

Partnerskými organizacemi projektu jsou: Pečovatelské centrum Praha 7, Smiling Crocodile, Základní škola Bratrská, Azylový dům pro matky s dětmi, Farní charita Holešovice a Domov pro seniory Elišky Purkyňové.

Realizace je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7.


Komunitní zahrada Botanicula

Že čerstvá cibulka chutná nejlíp, když je z babiččiny zahrádky, to je prokázáno. Ne všichni ale mají možnost pěstovat si vlastní zeleninu nebo bylinky. I proto jsme hned vedle Přístavu 7 otevřeli komunitní zahrádku Botanicula.

Botaniculu tvoří 11 vyvýšených záhonů, které jsou k drobnému zahradničení k dispozici nejen aktivním seniorům, ale všem zájemcům, kterým ruce zabořené v hlíně dělají stejnou radost jako jejím zakladatelům. Součástí Botaniculy je odpočinková zóna s herním prostorem na pétanque. Zároveň můžete dojít pro zahradnickou radu k Dagmar Haladové, koordinátorce komunitní zahrady.


Dočasné bydlení pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním

Podporujeme organizaci Fokus Praha. Na Praze 7 se právě dokončuje rekonstrukce městského bytu, kterou jsme zafinancovali. Prostor už brzy bude sloužit jako chráněné bydlení pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Na rekonstrukci se podílí mladí studenti učňovských oborů ze severních Čech, kteří díky projektu získávají potřebnou praxi.

Nápad propojit organizace se zrodil v hlavě radního Městské části Praha 7 Jakoba Hurrleho, a díky finanční podpoře Nadačního fondu Agora 7 bylo možné tento unikátní pilotní projekt realizovat. Byt bude sloužit jako dočasné bydlení pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se ocitli v situaci, kdy se z jakéhokoliv důvodu obávají samostatného bydlení, či v samostatném bydlení opakovaně selhávají. Studenti, kteří pracovali pod odborným dozorem společnosti Daramis, tak pomohli zrekonstruovat byt pro tři klienty organizace Fokus Praha, a zároveň získali praxi a přivydělali si. První klienti se do bytu nastěhují nejpozději do konce roku 2019.


Doma je doma

Důstojný každodenní život v domácím prostředí s přirozenými sociálními a rodinnými vazbami umožňují seniorům již od roku 1993 služby Farní charity Holešovice. Každý měsíc proto věnujeme 25 000 Kč na úhradu pečovatelských služeb konkrétním seniorům.

Pomoc v projektu Doma je doma je zaměřena na ty, kteří si z důvodu tíživé finanční situace nemohou tyto služby sami financovat, ale vzhledem ke svému věku, zdraví a ztrátě soběstačnosti je nutně potřebují. Cílem je pomáhat seniorům při zajištění základních lid- ských potřeb, dodávat sílu a naději a oddálit tak co nejvíce umístění do ústavní péče.


Zdravé jídlo

Staráme se o zdraví klientů Farní charity Holešovice a Pečovatelského centra Prahy 7. Každé dva týdny jim prostřednictvím pravidelné donášky rozdáváme čerstvé ovoce a zeleninu.

Bohatý a vyvážený jídelníček je pro sociálně znevýhodněné seniory luxusem, který si sami dopřát nemohou. Na nákupy ovoce a zeleniny v potřebném rozsahu jim nezbývají finanční prostředky. Jsme rádi, že jim můžeme dodávat pravidelný přísun dávky vitamínů. Projekt Zdravé jídlo budeme nadále rozšiřovat ve spolupráci s dalšími partnery, např. s Armádou spásy v Praze 7.


Obědové konto

Obědové konto Prahy 7 je veřejná sbírka Prahy 7, jejíž výnos již šest let pomáhá rodičům zajistit kvalitní životosprávu dětí i v době ekonomicky tíživé situace. Pomoc je určena po dobu až šesti měsíců rodinám, které se ocitly v náročné sociální situaci.

Sbírka umožňuje dětem z chudých rodin obědvat se svými spolužáky a podporovat tak jejich sociální vazby a v ne- poslední řadě udržovat pravidelný nutriční příjem, který je nezbytný pro zdravý vývoj dítěte. Možnost mít ve škole oběd zdarma také výrazně zlepšuje školní docházku dětí ze sociálně slabých rodin.


Dárek pro každého

Dobročinný projekt Farní charity Holešovice „Dárek pro každého“ již od roku 2013 plní přání dětí, které ze sociálních důvodů dárky, které by si přály, nedostávají. Chtěli jsme, aby si i tyto děti užily kouzlo Vánoce se vším všudy.


Senior book

Praktický brožurka nazvaná Senior book byla úspěšně distribuována na různá místa v Praze 7 a můžete si jí vyzvednout na recepci Přístavu 7. Připravujeme její dotisk a opětovnou distribuci do informačních center MČ Praha 7, do nové polikliniky na ulici Milady Horákové i na další místa.